باکس گل T8
۲۰۰,۰۰۰ تومان
جام گل مناسبتی ۶
۵۶۰,۰۰۰ تومان
سبد گل پول
۲۵۰,۰۰۰ تومان
باکس گل توپی
۲۸۵,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس ۰۰۱
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
باکس حروفی
۱۸۵,۰۰۰ تومان
سبد گل خواستگاری
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز شماره دو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
باکس گل توپی
۳۶۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز VIP b3
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
باکس بهاری متال
۴۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس
۳۰۰,۰۰۰ تومان
تاج گل فانتزی ترحیم
۷۵۰,۰۰۰ تومان
باکس گل هدیه
۱۶۰,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و گل ارکیده b4
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان
باکس گل T15
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سبد گل هدیه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
باکس ۵ شاخه رویال
۱۴۰,۰۰۰ تومان
تنگ گل
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل بافت
۸۹,۰۰۰ تومان
باکس گل یک
۸۵,۰۰۰ تومان
باکس گل شیشه ای
۷۵,۰۰۰ تومان
باکس گل حروفی
۱۸۵,۰۰۰ تومان ۱۷۵,۰۰۰ تومان
رویال باکس ۵ شاخه ای
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۰,۰۰۰ تومان
رو قبری برای مراسم
۱۹۰,۰۰۰ تومان
باکس رز و داوودی
۲۹۰,۰۰۰ تومان