گل قلب رز مینیاتوری
۲۸۰,۰۰۰ تومان
باکس گل بهاری بنفش
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان
جام پایه دار طلایی رز انتوریوم
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹۰۰,۰۰۰ تومان
پایه گل تبریک
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز زرد
۲۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۹,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و الستر
۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳۲۰,۰۰۰ تومان
دسته گل کنفی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل پاییزی
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان
سبد گل بهاری
۲۶۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عروس رز
۴۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رز و الستر
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل ترحیم
۲۲۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان
دسته گل لاکچری
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان
باکس گل رز آبی و زرد
۵۵۰,۰۰۰ تومان
باکس سوپرایز best رز طلایی
۶۰۰,۰۰۰ تومان ۵۵۰,۰۰۰ تومان
سبد گل بهاری ویژه
۲۸۰,۰۰۰ تومان
جام گل رز و آنتوریوم
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
باکس رز طلایی
۳۵۰,۰۰۰ تومان
باکس لاکچری قرمز
۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دسته گل رافیا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی گرد رز
۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی گل رز
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان
دسته گل عشق
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سبد گل فلزی
۳۰۰,۰۰۰ تومان
دسته گل قیف طلایی
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان
باکس چرمی بهاری
۴۰۰,۰۰۰ تومان